Calcul numeric

Informații despre punctaj și bibliografie găsesc în primul set de diapozitive și în fișa cursului.

Cursul are ca scop însușirea noțunilor moderne de calcul numeric cu aplicații în problemele fundamentale din domeniul învățării automate.

Profesori

Curs și seminar

Laborator

Cursuri

 1. Sisteme pătrate
 2. Sisteme liniare generale
 3. Cele mai mici pătrate. Regresie liniară.
 4. Valori și vectori proprii
 5. Procesare de semnal pe grafuri
 6. Bazele descompunerii valorilor singulare (SVD)
 7. Analiza componentelor principale (PCA)
 8. Metode nucleu (kernel)
 9. Reprezentări rare. Antrenarea dicționarelor.
 10. Antrenarea dicționarelor. Aplicații.
 11. Metode Bayesiene
 12. Rețele neuronale

Seminarii

 1. Sisteme liniare de ecuații
 2. Valori și vectori proprii
 3. Valori și vectori singulari
 4. Metode nucleu (kernel)
 5. Reprezentări rare. Antrenarea dicționarelor.

Laboratoare

 1. Laborator Introductiv
 2. Regresie liniară
 3. Vectori și valori proprii
 4. Descompunerea valorilor singulare
 5. Clasificare. Metode kernel
 6. Antrenarea dicționarelor
 7. Metode Bayesiene

Examen

Examenele și restanțele se decid la curs, la data și ora programată, și se anunță pe canalul Teams al materiei.